Szállítási feltételek

 

Alábbiakban a webáruházunk szállítással kapcsolatos információit olvashatja. A www.londashop.hu áruház használatára, megrendelések leadására és a létrejövő adásvételi szerződésre vonatkozó részletes információkat az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) leírásnál találja.

Szállítási díjak

A fuvarozás díja:

  • bruttó 25.000.- Ft, azaz bruttó Huszonötezer Forint összegig terjedő rendelés esetében bruttó 1.500.- Ft, azaz bruttó Egyezerötszáz Forint
  • bruttó 25.000.- Ft, azaz bruttó Huszonötezer Forint összeget meghaladó rendelés esetén a fuvarozás díjmentes.

A Termékek ellenértéke a fuvarozás díját nem tartalmazzák.

HairCare Professionals Kft. a megrendelt Termékeket kizárólag Magyarország területén belülre vállalja szállítani közreműködője segítségével. Minden egyéb, Magyarország területén kívülre szóló Szolgáltatás teljesítését jogosult megtagadni.

HairCare Professionals Kft. a megrendelt Termékek fuvarozását (szállítását) – a fuvarozás színvonalának és a megrendelt áru címzetthez történő pontos kiszolgáltatásának érdekében – vele szerződéses viszonyban álló GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (a továbbiakban: Futárszolgálat) közreműködésével teljesíti.

HairCare Professionals Kft. köteles a Termékeket úgy becsomagolni, hogy a csomagolás azokat megóvja, és a küldemény mások személyét vagy vagyonát ne veszélyeztesse.

A szállítás ideje a megrendelés visszaigazolását követő munkanaptól számított 3 munkanap (kivéve az évvégi kiszállítás rendje, melyről külön értesítést küldünk hírlevelünkön keresztül, ill. az Akció fülön adunk róla tájékoztatást).

Az átvételt Felhasználó a Futárszolgálat fuvarlapján nyugtázza. A Futárszolgálat tételes áruátadást nem végez.

A Futárszolgálat a kiszállítást munkanapokon 8-17 óra között végzi el.

A kézbesítést a Felhasználó aláírásával igazolja a Futárszolgálat által kiállított nyomtatványon. A kézbesítés ténylegesen csak az átvételi igazolás aláírása, amennyiben utánvétes a Szolgáltatás, az utánvét kifizetése után történik meg, azt megelőzően Felhasználó a küldemény tartalmát nem ellenőrizheti.

A küldemény Felhasználó részére történő kiadása a Felhasználó, annak törvényes képviselője, vagy más olyan személyek aláírása ellenében történik, akikről a körülmények szerint feltételezhető, hogy jogosultak a küldemény átvételére. Ide sorolandók mindenekelőtt a meghatalmazással rendelkezők. Felhasználó egyoldalúan vállalja, hogy a megrendelt Szolgáltatás szerződés szerinti teljesítése érdekében, így a küldemények akadálymentes átvétele érdekében, tevékenységének helyén (pl. üzlethelyiség) legalább egy, a küldemény átvételére meghatalmazott személyről gondoskodik.

A Termékek Futárszolgálattól való átvételekor a Felhasználó köteles haladéktalanul a küldeményt mennyiségi és csomagolási szempontból leellenőrizni. A szállítással kapcsolatos mennyiségi vagy csomagolási hiányosságot a Felhasználó köteles a HairCare Professionals Kft., valamint egyidejűleg a Futárszolgálat részére haladéktalanul jelezni. Ezt követően szállítási hiányosságokra, szállítás közbeni sérülésre vonatkozó kifogást a Felhasználó nem terjeszthet elő.

Kár esetén, a küldemény kézbesítésekor a káresemény bekövetkeztéről, annak lényeges körülményeiről jegyzőkönyvet kell készíteni. Minden károsult küldemény esetében lehetővé kell tenni, hogy a kárt Futárszolgálat megszemlézze, ennek érdekében a káreseménykori állapotot meg kell őrizni. Felhasználó köteles a kár bekövetkeztéről mind Futárszolgálatot, mind pedig a HairCare Professionals Kft.-t (akár közvetlenül, akár Értékesítési konzultánsa útján) haladéktalanul értesíteni.

Ha az első kézbesítés meghiúsul, akkor Futárszolgálat – egy értesítő-kártya hátrahagyása mellett, amelyen a kézbesítendő csomagok száma, illetve Futárszolgálat elérhetősége megtalálható – a küldeményt legfeljebb 5 munkanapig (kivétel a Felhasználó jelzett szabadsága esetén, amely esetben legfeljebb 10 munkanapig) tárolja, ennek lejárta után – külön jelzés nélkül –, valamint a küldemény átvételének megtagadásakor, illetve a Szolgáltatás ellenértéke maradéktalan megfizetésének elmulasztásával visszaszállítja HairCare Professionals Kft. részére.

A késedelmes fuvarozásért, valamint a fuvarozás ideje alatt a megrendelt Termékekben bekövetkezett károkért HairCare Professionals Kft. felelősséget nem vállal, kivéve, ha a késedelem oka, vagy a megrendelt Termékekben bekövetkezett kár a HairCare Professionals Kft. érdekkörében merült fel, vagy annak felróható.

A Futárszolgálat a kézbesítéskor nem várakoztatható, várakoztatás esetén a kézbesítés megtagadható.

A HairCare Professionals Kft. székhelyén, illetve egyéb telephelyén és fióktelepén történő személyes átvételre nincs lehetőség.

A HairCare Professionals Kft. a Szolgáltatás nyújtására irányuló igazolás megküldésekor a Felhasználó nevét/cégnevét, lakcímét/székhelyét (szállítási címét), telefonszámát, a vele szerződéses viszonyban álló Futárszolgálat részére, a Szolgáltatás teljesíthetősége és annak beazonosítása céljából haladéktalanul továbbítja. Felhasználó a regisztrációval, illetve jelen ÁSZF és az „Adatvédelmi tájékoztat” elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy a fentebb említett adatok a Szolgáltatás teljesíthetősége és annak beazonosítása céljából a HairCare Professionals Kft.-vel szerződéses viszonyban álló Futárszolgálat részére továbbításra kerüljenek.